บัตรทั่วไป CIM Zebra

บริษัท แอพพลายด์ พริ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก(Card Printer)และบัตรพลาสติกทุกชนิด เช่นบัตรนักเรียน-นักศึกษา, บัตรพนักงาน, บัตรสมาชิก (member card), บัตรศูนย์อาหาร (food court) และบัตรเข้าออกอาคาร เป็นต้น พร้อมทั้งจัดจำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับการพิมพ์บัตร เช่น หมึกพิมพ์ (ribbon), บัตรขาวเปล่าทุกชนิด, ชุดทำความสะอาด(cleaning card, cleaning roll) ,รับถ่ายภาพนักศึกษาพร้อมออกบัตรนอกสถานที่และบริการซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรทุกยี่ห้อหรือประเมินราคาก่อนซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญ

Best seller

Smart 50-series
Nullam ut neque neque

-- รายละเอียด ของ smart 50S,50D,50L --

pdf
Matica and EDI secure
Sed aliquam mauris

-- รายละเอียด ของ EDI secure --

pdf
Zebra
Aliquam aliquet sem

-- รายละเอียด ของ Zebra --

pdf
Smart-30S
Nullam ut neque neque

-- รายละเอียด ของ SMART-30S --

pdf
อุปกรณ์ เสริม
Sed aliquam mauris

อุปกรณ์ เช่น ริบบอน, แผ่นทำความสะอาด

บัตรทั่วไป
Aliquam aliquet sem

บัตรพลาสติกขาว ,บัตรขาวแถบแม่เหล็ก ,บัตร Smart card ,บัตร proximity ,บัตร RFID 125 KHz , บัตร HID,บัตร Mifare รับผลิตบัตรทั้งบัตรพนักงาน, บัตร Memberนาฬิกาจำลอง, บัตรนักเรียน, บัตรชำระเงิน (payment card) และบัตรOffset แบบต่างๆ ตามความต้องการ

Zebra-GT800
Nullam ut neque neque

-- รายละเอียด ของ Zebra-GT800-Desktop-Printer --

pdf
Lanyard
Sed aliquam mauris

-- รายละเอียด ของ Lanyard --

pdf
Scanner Barcode
Aliquam aliquet sem

--Motorola Symbol Scanner--

pdf
.